Wykaz dni wolnych od zajęć

·      02.05.2017

·      04.05.2017

·      05.05.2017

·      16.06.2017

·      20.06.2017

·      21.06.2017

·      22.06.2017


Terminy zebrań z rodzicami:

08.09.2016
27.10.2016 (bez maturzystów)
17.11.2016 (dla maturzystów)
21.12.2016 (bez maturzystów)
20.01.2017 (bez maturzystów)
22.03.2016
11.05.2016


Ważniejsze wydarzenia roku szkolnego:


30.09.2016

Składanie deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych

14-15.10.2016

70-lecie LO w Chojnowie

8-12.11.2016

Tydzień Patriotyzmu

14.11-11.12.2016

Praktyki (zagraniczne)  wybranych klas

   16.12.2016

zakończenie I semestru dla maturzystów

23.12-01.01.2017

Przerwa świąteczna

14.01.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

20.01.2017

Koniec I semestru dla klas młodszych

13.02-26.02.2017

Ferie zimowe

13-18.04.2017

przerwa świąteczna

21.04.2017

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

28.04.2017

Uroczyste pożegnanie absolwentów

14-19.05.2017

Wizyta Erasmus+ w PZS

14.06.2017

Wystawienie ocen końcoworocznych

17.06.2017

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego


Nr konta Rady Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie:


86 8644 0000 0013 2600 2000 0010


KOMITET RODZICIELSKI: 50 ZŁ

 


serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©