powrót

BSPZSCH (szerokość: 750 / wysokość: 103)


Projekt „Bliżej sukcesu"

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OPIS PROJEKTU    REGULAMIN    REKRUTACJA    ZADANIA    HARMONOGRAM    REALIZACJA

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©