Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

Od listopada 2009r. realizowane są działania  w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie w ramach projektu systemowego:

„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  w partnerstwie z  Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 

Cel ogólny projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej.

 Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczy 135 szkół. Działania projektu obejmują okres od 01 września 2011r. do 31 czerwca 2012r.

 

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację programu rozwojowego PZS w Chojnowie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

SZKOLNY LIDER : ZDZISŁAW SZYMASZEK             

Program Rozwojowy PZS w Chojnowie w ramach realizacji projektu:
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku"

Lp

Nazwa działania
 w projekcie

Tytuł zajęć

Łączna liczba godzin przewidziana na zajęcia

Nauczyciel prowadzący

 

1.

 

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

Z językiem polskim za 'Pan Brat"

40

Halina Kiliś

Język polski nie taki straszny

30

Halina Kiliś

 

 Ojczyzna -polszczyzna

15

Halina Kiliś

Matematura

Z matematyką na ty

40

Dorota Dreger

40

Dorota Dreger

inwestowanie, zarabianie-kurs przedsiębiorczosci

Pokaż język

 

Pokaż język

50

Anna Ostropolska

40

EwelinaRabiej-Kulczycka

80

Izabela Banaszak

Niemiecki-druga szansa

40

Magdalena Wiszniowska

 

Zawód hotelarz-marzenie osiagalne

50

Joanna Więcław

 

 

 

 

 

Razem w działaniu

425

x

2

Doradztwo
i opieka psychologiczno-pedagogiczna

Grupy psychoedukacyjne

69

Zofia Łabuz

 

Anna Kulpińska

Razem w działaniu

69

Dorota Porada

3

Efektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego

 

„Planuję swoją karierę zawodową"

64

Lucyna Olszewska

63

Renata Hermanowicz

Razem w działaniu

127 

x

 

4.

 

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

(M,T)

Bądź przedsiebiorczy

25

Anna Malmon

Zajecia wyrównawcze z fizyki

40

Agnieszka Tomala

Razem w działaniu

65

x

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©