Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

15 grudnia 2009 r zakończono realizację projektu W trosce o bezpieczeństwo,  w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIE

 

WSZYSTKIM, KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH PROJEKTU SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ.

KOORDYNATORZY


Dnia 01.03.2009 w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie rozpoczyna się realizacja projektu „W trosce o bezpieczeństwo".


Czas trwania projektu 01.03.2009- 15.12.2009.


Główne cele projektu:

 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży na terenie PZS w Chojnowie.

 • Zapobieganie przestępczości i działaniom aspołecznym.

 • Stworzenie koalicji (w którą weszłaby młodzież) na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

 • Poprawa wizerunku służb mundurowych w odbiorze społeczności szkolnej

 • Aktywny udział młodzieży w kulturze i tworzenie możliwości właściwego zagospodarowania  czasu wolnego.

 • Dostarczanie młodzieży informacji na temat skutków zachowań ryzykownych

 • Pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, a w szczególności: umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia.

 • Pomoc w  zaspokojeniu ważnych potrzeb sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej 

W ramach projektu przewidziane są między innymi działania, dotyczące:

 • Prewencja z zakresu przemocy i przestępczości.

 • Ćwiczenia przeprowadzone przez Straż Pożarną i Policję. 

 • Policyjny „ostry dyżur" - punkt konsultacyjny.

 • Profilaktyka uzależnień. Zajęcia prowadzone przez specjalistów MONAR-u.

 • Warsztaty socjoterapeutyczne.

 • Objęcie monitoringiem wizyjnym  obiektów szkolnych.

 • Działania informacyjne: dwie konferencje, „Dzień prewencji" oraz ulotki.

 • Propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób wolny od patologii.

  -          Warsztaty choreograficzne, zespół tańca nowoczesnego

  -          Zajęcia kabaretowe

  -          „Wolne chwile spędzisz aktywnie i mile" – zajęcia sportowo- rekreacyjne.

  -          Zespół folklorystyczny „Diabołki"

Rezultatami projektu będą m.in.:

 • Rzetelna wiedza na temat bezpieczeństwa w szkole i w jej obrębie.

 • Wspólne działanie wielu instytucji na rzecz bezpieczeństwa w szkole.

 • Wypracowanie form przekazu informacji i współpracy między szkołą i rodzicami a Policją.

 • Zwiększenie skuteczności zabezpieczenia szkoły, ograniczenie zjawisk chuligańskich i patologicznych, poprzez możliwość identyfikacji osób dopuszczających się wandalizmu  i przemocy.

 • Monitoring wizyjny jako stałe narzędzie zapewniające   poczucie bezpieczeństwa w szkole.

 • Spodziewanym efektem planowanych działań profilaktycznych jest zmniejszenie ryzyka uzależnienia się młodzieży od substancji psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości uczniów  nt. choroby alkoholowej i narkomanii jak również wiedzy gdzie można dla siebie szukać pomocy.

 • Uczestnicy projektu nabędą umiejętności: radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywnego zachowania, rozwiązywania problemów, rozumienia siebie, szukania oparcia w samym sobie i w grupie.

 • Nauczyciele zwiększą swoje umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

 • Powstanie adresu e-mailowego na który można będzie zgłaszać problemy dotyczące bezpieczeństwa.

 • Zmniejszenie lęku i niechęci w stosunku do funkcjonariuszy służb państwowych m.in. Policji.

 • Powstanie reportażu z projektu, który będzie można wykorzystać w późniejszych działaniach prewencyjnych i wychowawczych.

 • Planujemy również kontynuację działań  po zakończeniu programu.

Adresatami projektu są społeczności szkolna oraz lokalna.

 

 W ramach projektu współpracują z nami:

 • Komisariat Policji w Chojnowie
 • Komenda Miejska Policji w Legnicy
 • Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Chojnowie
 • Pogotowie Ratunkowe
 • Rada Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół
 • MONAR w Legnicy
 • Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie
 • Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie"
 • Chojnowskie Parafie Rzymsko-Katolickie 



Kwota dotacji: 201.053,3

Kwota całkowita:  266407,9

Projekt został przygotowany przez pracowników Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie.


powrót

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©