Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

Ania w gronie finalistek!

 

(szerokość: 375 / wysokość: 281)12 września 2012 r., w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbyła się uroczysta gala finałowa III edycji konkursu Jestem szefową, organizowanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, panią Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz we współpracy z Minister Edukacji Narodowej.

 

Spośród 360 uczennic szkół ponadgimnazjalnych, które zgłosiły się do konkursu, wyłoniono 20 finalistek. Wśród nich była Anna Szprycha, uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie. Celem konkursu jest przełamywanie stereotypów oraz promowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku kobiet. Opiekunem Ani była pani Barbara Homętowska, nauczycielka języka polskiego.

Jury, złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej, przyznało Annie miejsce w finałowej 20 za opowiadanie pt. Walczę o swoje marzenia, w którym przedstawiła pracę kobiety na stanowisku szefowej w firmie produkującej samochody. Anna została objęta ministerialnym programem rozwojowym, zawierającym takie elementy jak: szkolenia z umiejętności przywódczych, mentoring i wizyty studyjne  w wybranych instytucjach, spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu oraz mediów.

 

(szerokość: 565 / wysokość: 337)

 

Gala wręczenia nagród odbyła się 12 września 2012r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości udział wzięło wiele osobistości, m.in Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, przedstawiciele Komisji Europejskiej, posłanki i posłowie na Sejm RP, przedstawiciele firm, m.in. Marek Kosycarz - dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej Microsoft.

W programie rozwojowym, zrealizowanym podczas pobytu finalistek, rodziców i nauczycieli w dniach 12 i 13 września 2012r. w Warszawie odbyły się spotkania z kobietami, które osiągnęły sukces w życiu społeczno-politycznym i biznesie, a także z organizatorkami i uczestniczkami III Europejskiego Kongresu Kobiet.

- wizyta i zwiedzanie Sejmu RP, spotkanie w Sali Kolumnowej z posłami i posłankami na Sejm RP

- warsztaty rozwojowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, spotkanie w Sali Świetlikowej z udziałem minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Mirosława Sielatyckiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

- przyjęcie zorganizowane w Rezydencji Ambasadora USA dla finalistek, rodziców, nauczycieli, członków Kapituły konkursu oraz pozostałych gości, m.in. przedstawicieli Rządu RP, organizatorek III Kongresu Kobiet w Warszawie, a także jego uczestniczek z Polski i zagranicy

- spotkanie z Hanną Gronkiewicz -Waltz – prezydent Miasta st. Warszawy w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym

- spotkanie z Dorotą Zawadzką – Supernianią nt. Czy wiesz, gdzie teraz jest twoje dziecko?(Jak spowodować, by nasze dzieci umiały traktować to, co widzą w Sieci, z dystansem? Co zrobić, by pomimo dużej ekspozycji na internetowe „śmieci" żyły zgodnie z normami etycznymi i moralnymi?)

- spotkanie z przedstawicielami Helpline (zespołu interwencyjnego przy Fundacji Dzieci Niczyje); projekcja filmu poświęconemu programowi edukacyjnemu W Sieci na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz  cyberprzemocy

- spotkanie z Magdą Mołek - redaktor TVN

- wizyta i warsztaty w TVN nt: Jak zarządzać samym sobą?
 
- wizyta i warsztaty w firmie Microsoft nt. współczesnego konwergentnego świata młodzieży (przenikanie się świata cyfrowego z realnym)

- wizyta i warsztaty w firmie Procter and Gamble nt. rodzajów energii i strategii rozwoju zrównoważonego w ramach programu Żyj, poznawaj i rozwijaj się, który łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci. Ma on na celu stworzenie możliwości do lepszego i wielostronnego rozwoju młodych ludzi oraz osiągnięcie realnych korzyści dla środowiska naturalnego.

 

 (szerokość: 565 / wysokość: 552)

 

 

Anna wraz z posłem Adamem Szejnfeldem i pelnomocnikiem rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozlowską - Rajewicz

 

 (szerokość: 565 / wysokość: 397)

 

Przyjecie  w rezydencji ambasadora USA Lee A. Feinsteina w Warszawie

 

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

 

 

Spotkanie z Hanną Gronkiewicz -Waltz

Prezydentem Miasta St. Warszawy w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym

 

(szerokość: 565 / wysokość: 423)

 

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©