Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
e_1_2022 (szerokość: 375 / wysokość: 237)


Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista - 15 osób

 

punkty rekrutacyjne z przedmiotów: j.polski, j.obcy, matematyka, geografia.

planowane przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

 

„Ekonomista" – zawód ceniony, uniwersalny, potrzebny w każdej firmie.

 

Zawód Technik ekonomista da Ci szerokie możliwości zatrudnienia.

Pracę znajdziesz w:

ü  bankach,

ü  firmach ubezpieczeniowych,

ü  biurach pośrednictwa nieruchomościami,

ü  instytucjach samorządowych, rządowych i pozarządowych,

ü  sekretariatach,

ü  urzędach skarbowych,

ü  urzędach statystycznych,

ü  na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych

i produkcyjnych,

ü  działach: zaopatrzenia, sprzedaży, marketingu, handlowym, zatrudnienia(kadr i płac), księgowości na różnych stanowiskach pracy

Ponadto:

ü   będziesz przygotowany do tego, by otworzyć i prowadzić  własną działalność gospodarczą.


e_2_2022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)

 

Ukończenie Technikum Ekonomicznego jest dużym ułatwieniem w kontynuowaniu kariery naukowej

 i zawodowej na studiach ekonomicznych lub kierunkach pokrewnych.

 

Uczniowie kierunku technik ekonomista w trakcie 5-letniego cyklu kształcenia nauczą się:

a.       stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

b.       prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

c.       prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

d.       gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

e.       sporządzania biznesplanu;

f.        prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

g.       sporządzania dokumentacji kadrowej,

h.       prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

i.         rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

j.         prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

k.       prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

l.         prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

m.     nauczą się obsługi programów firmy Insert GT(Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT), Płatnik które są najpopularniejszymi programami księgowymi stosownymi na rynku i używanymi przez wiele firm oraz biur obrachunkowych

 

e22022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


W zawodzie technik ekonomista wyodrębniono dwie kwalifikacje:

 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji  w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych


 Po ukończeniu nauki w obrębie każdej kwalifikacji będą odbywać się  egzaminy zawodowe. Uczeń przystąpi do dwóch egzaminów. Po ich zdaniu otrzyma certyfikat dla każdej kwalifikacji. Po zdobyciu wykształcenia średniego absolwent otrzyma dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik ekonomista oraz EUROPASS – suplement do dyplomu ( w języku polskim i angielskim) uprawniającym do wykonywania zawodu na europejskim rynku pracy.


e32022 (szerokość: 565 / wysokość: 753)

 

W trakcie nauki będziesz miał możliwość:

 

·         wzięcia udziału w olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  Blok Agrobiznes, Olimpiadzie Rachunkowości i innych konkursach zawodowych

·         szkolnym konkursie na NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie

·         odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie Polski i zagranicą(Hiszpania, Niemcy lub inny kraj)

·         skorzystać z pomocy szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego

·         skorzystać z pomocy nauczycieli w przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

·         brać udział w wycieczkach zawodoznawczych.

 

e52022 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


Jeśli cechuje Cię komunikatywność, gotowość do podejmowania zadań oraz systematyczność - zdobądź zawód technika ekonomisty
e7 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


e8 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


e9 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


e10 (szerokość: 565 / wysokość: 423)


e11 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©