Technikum: TECHNIK HANDLOWIEC  - 4_letnie

 

Wybrane przedmioty : * rachunkowość handlowa, reklama, ekonomika handlu, elementy prawa,
Klasa ta oferuje naukę : * j. angielskiego i niemieckiego oraz język obcy zawodowy, praktyka zawodowa 
w prywatnych firmach; zawód atrakcyjny ze względu na rozwój tego obszaru gospodarczego,

 

 

Dodatkowe atrakcje klasy : * możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej, 

Rekrutacja: punkty za oceny są przyznawane z 4 wybranych zajęć edukacyjnych : j. polski, j.obcy, matematyka, geografia. 

Program nauczania obejmuje nowoczesne techniki marketingu i reklamy. Pracownie ekonomiczno - informatyczne oraz kultura zawodu dopełniają sylwetkę absolwenta przedstawiciela handlowego z tytułem technika handlowca.

 

Absolwenci mogą sami podjąć działalność handlową i założyć własną firmę bądź pracować w firmie handlowej, być przedstawicielami handlowymi firm, mogą być pracownikami magazynów, hurtowni itp.

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©