l1 (szerokość: 375 / wysokość: 249)
TECHNIK LOGISTYK


NOWY KIERUNEK!!!!!!!!!wybierając ten kierunek, możesz zdobyć dobry zawód, maturę i ciekawe perspektywy na przyszłość„Logistyka nie jest wszystkim,

ale wszystko bez logistyki jest niczym."

gen. Norman Schwarzkopf

 

LOGISTYK - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

l2 (szerokość: 565 / wysokość: 398)


Absolwenci logistyki mogą podejmować pracę w:

 

·         działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,

·         przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,

·         przedsiębiorstwach transportowo - spedycyjnych,

·         jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Jako technik logistyk możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

·         transportu i spedycji,

·         sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów,

·         planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami,

·         gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego,

·         systemów informatycznych wspomagających logistykę,

·         handlu elektronicznego,

·         logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

·         pakowania i opakowań.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL. 04. Organizacja transportu

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

l3 (szerokość: 565 / wysokość: 376)

 


Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 •  

   

  W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, centrach dystrybucji, centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, gdzie mają okazję wcielić się w rolę pracownika i wykonywać rzeczywiste zadania związane z wybranym kierunkiem kształcenia.

   

  ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©