Wiedza i umiejętności – największy kapitał człowieka

 

     Czy warto się uczyć? To pytanie zadają sobie kolejne pokolenia młodych ludzi. Dzisiejszy świat nie daje młodemu człowiekowi zbyt wielkiego wyboru. Bez wykształcenia i odpowiednich kwalifikacji niełatwo znaleźć się na rynku pracy.

 

       Często zdarza się, że młody człowiek, mieszkający na wsi lub w małym miasteczku, nie dostrzega potrzeby uczenia się.
W środowisku, w którym żyje, nie widzi przykładów, że aktywność i podjęcie nauki są środkami do osiągnięcia życiowego sukcesu. Niewątpliwie jest to problem bardzo złożony, związany z brakiem pozytywnych wzorców i pomysłów na życie, niewiarą we własne możliwości. Nie bez znaczenia jest także czynnik finansowy – do szkoły trzeba przecież dojechać, zakupić podręczniki i inne materiały szkolne. A wiadomo przecież, że wskaźniki bezrobocia i liczba rodzin w trudnej sytuacji finansowej są wyższe na wsi i w małych miastach niż w dużych. To już na samym początku stawia młodzież z małych miejscowości
w gorszej sytuacji niż ich rówieśników z większych miast. Najgorszym przejawem tej trudnej sytuacji jest całkowite zaniechanie nauki.  

     Jednym z istotnych elementów, składających się na samoocenę, jest pozytywna opinia o własnym środowisku. To bardzo ważny czynnik budowania świadomości młodego człowieka. A przecież wielu z nas znany jest „kompleks prowincji", który zamyka się w myślowym schemacie: „Jestem ze wsi, a więc gorszego miejsca na ziemi. Moi rówieśnicy z większych miast są lepsi ode mnie, bo ich start życiowy jest lepszy".

       Wychodząc naprzeciw takim problemom, Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczył środki na działania, mające na celu podnoszenie poziomu wykształcenia oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. Działania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz nauczycieli
i pracowników Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w zakresie projektu Koryfeusz. Mają one na celu promocję oferty edukacyjnej, pokazanie młodzieży z Chojnowa
i okolicznych wsi korzyści, płynących z kształcenia, pobudzenie motywacji i aspiracji oraz pokazanie dobrych stron mieszkania „na prowincji".

     Podjęte działania kierowane są do uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców z obszaru miasta Chojnowa i okolicznych wsi. Uczniowie klas III stoją przed trudnym wyborem dalszej drogi życiowej.  Potrzebują rzetelnej informacji o możliwościach kształcenia w najbliższej okolicy, pomocnej w podjęciu właściwego wyboru szkoły średniej. Zaplanowane działania mają uwiadomić im, jak mogą uzyskać wykształcenie oraz potrzebne kwalifikacje. Oferta skierowana jest także do ich rodziców – jako tych, którzy mogą w największym stopniu motywować swoje dzieci i mają decydujący wpływ na ich wybory życiowe. Oferta promocyjno – informacyjna pozwoli osobom dorosłym uzmysłowić sobie fakt, że one także mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia oraz naukę w szkołach dla dorosłych.

     W ramach omawianego projektu odbyły się spotkania promocyjno – informacyjne z uczniami gimnazjów chojnowskich oraz Zagrodna, Miłkowic, Lubiatowa i Gromadki, a także ich rodzicami. Podczas spotkań przekazano uczestnikom informacje
o możliwościach miasta Chojnowa w zakresie edukacji, a także motywowano do kontynuowania nauki.

     Celem tych spotkań było również poinformowanie o organizacji Festiwalu Nauki. Odbędzie się on 4 kwietnia 2008 r.
w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Matejki 1 w godzinach 900 -1400. Jego celem jest całościowa prezentacja oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół – kierunków kształcenia oraz kwalifikacji i zawodów, które można uzyskać dzięki nauce w Powiatowym Zespole Szkół.

 

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                                                  M.P.

 

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©