Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Zdalne nauczanie - bezpieczeństwo danych osobowych

Jeśli jesteś rodzicem…
 

  • Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
  • Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku z tym 
  • Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta. 


 

Uwaga!

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

 

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

1.     Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.     Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

3.     Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

4.     Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.

5.     Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.

6.     Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.

7.     Nie zapisuj haseł na kartkach.

8.     Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.

9.     Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.  Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe - Access Point.

11.  Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

12.  Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.  Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.  Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.  Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.

16.  Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.  Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.  Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.  Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.

20.  Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

 

 

Źródło:www.uodo.gov.pl

praca zdalna (szerokość: 750 / wysokość: 1061)

 

Warto przeczytać:

·      dane dzieci bezpieczne w sieci>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

·      ochrona danych osobowych w szkole>> https://uodo.gov.pl/pl/383/479

·      tworzenie haseł dostępowych>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1285

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©