Aktualności

Grupa Wsparcia
Drodzy Uczniowie W czasie trwania pandemii koronawirusa nie zapominajmy aby otaczać opieką naszych najbliższych, a przede wszystkim osoby starsze, bo to właśnie seniorzy narażeni są najbardziej na zakażenie wirusem oraz ciężki przebieg choroby, czasem śmiertelny w skutkach. Ochrona seniorów nie uda się bez współpracy i zaangażowania młodych ludzi. Dlatego wychodzimy z propozycją do PEŁNOLETNICH uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, aby nieśli pomoc i wsparcie osobom starszym, oraz samotnym. Załóżmy wspólnie GRUPĘ WSPARCIA, która będzie łączyła osoby chętne do pomocy. Zmniejszymy w ten sposób ryzyko zarażenia się osób starszych, minimalizując konieczność opuszczania przez nich domu. Jak pisał Jan Paweł II „człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Dlatego zachęcamy do podzielenia się swoim czasem oraz dobrym sercem i pomocną dłonią z tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Jako grupa wsparcia będziemy służyć starszym i samotnym, przede wszystkim poprzez robienie zakupów, ale też w czynnościach wymagających opuszczenia ich domu, takich jak np. odebranie paczki. Osoby, które chcą otrzymać więcej informacji oraz osoby chętne do tworzenia grupy wsparcia, proszone są o zgłaszanie się do: - p. Aleksandry Siuda, e-mail : a.siuda@pzs-chojnow.pl -p. Grzegorza Kamińskiego, e-mail: g.kaminski@pzs-chojnow.pl
data publikacji: 2020-11-03 14:39
 
POD BIAŁO-CZERWONĄ
Drodzy Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice,

Nasze miasto postanowiło wziąć udział w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. To, czy dana gmina otrzyma możliwość sfinansowania zakupu, zależy tylko i wyłącznie od jej mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia za pomocą serwisu:

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Głos poparcia dla inicjatywy mogą oddawać osoby zamieszkałe w naszym mieście.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a jego celem jest m.in. godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie jako miejski koordynator akcji serdecznie zaprasza do udziału w projekcie i oddania głosu.

„Niech maszty z biało-czerwoną rozsiane w całym kraju pokażą nasze przywiązanie do Polski, którą mamy nie tylko w sercu, ale chcemy się nią podzielić budując wspólnotę Rzeczypospolitej. Zapraszam wszystkich do kampanii ,,Pod biało-czerwoną’’

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Z poważaniem Mariusz Kowalczyk

data publikacji: 2020-10-27 13:44
 
List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli
Wrocław 2020-10-26 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy! Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br. przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola i placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy – w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy. Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie: aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych). Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów). Koleżanki i Koledzy! Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą] podnieść nie można”. My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę! Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty
data publikacji: 2020-10-26 21:57
 
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI
Warszawa, 23 października 2020 r. Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Kształcenie zawodowe Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
data publikacji: 2020-10-23 18:27
 
Co Mi w duszy gra
Konkurs literacki i plastyczny już rozstrzygnięty
data publikacji: 2020-10-20 21:33
 
<< nowsze | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | starsze >>

ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE ORLĘTA LWOWSKIE
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©