Aktualności

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI
Warszawa, 23 października 2020 r. Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych. Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Kształcenie zawodowe Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego. W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej
data publikacji: 2020-10-23 18:27
 
Co Mi w duszy gra
Konkurs literacki i plastyczny już rozstrzygnięty
data publikacji: 2020-10-20 21:33
 
Zdalne nauczanie w PZSie
Wykaz zajęć stacjonarnych w czasie zdalnego nauczania
data publikacji: 2020-10-19 16:22
 
Zwycięzcy konkursu wiedzy Co Mi w duszy gra?
09.10.2020 r. w auli szkolnej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie odbył się konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, które we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie, zrealizowało to zadanie w ramach projektu "Dar na Stulecie”.
data publikacji: 2020-10-19 14:11
 
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT

.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie od poniedziałku 19.10.2020r., przechodzi na zdalne nauczanie z wyłączeniem zajęć praktycznych.

.

W poniedziałek 19.10.2020r., do szkoły na zajęcia przychodzą następujące klasy:

2 BS – na godz. 8:00

2TMp – na godz. 8:00

2 HŻg – na godz. 10:50 (pierwsze trzy lekcje odbywają się zdalnie).

.

Rozkład zajęć praktycznych realizowanych w szkole na kolejne w dni w następnym komunikacie.

.

Przypominam, że lekcje zdalne odbywają się według obowiązującego planu lekcji (30 minut oraz 15 minut konsultacji), na których sprawdzana jest obecność.

.

Mariusz Kowalczyk
data publikacji: 2020-10-18 15:40
 
<< nowsze | 5  | 6  | 7  | 8  | 9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | starsze >>

REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA REKRUTACJA
serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©